Ing. Pavel Kratochvíl
Kompenzace jalové energie
Analýza kvality elektrické energie
Povinnost dodržovat tzv. neutrální pásmo účiníku při odběru elektrické energie je uložena energetickým zákonem 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a řízena (vymáhána) pomocí tarifní politiky, řízené Energetickým regulačním úřadem. Smyslem dodržování neutrální hodnoty účiníku je dosažení efektivního přenosu a distribuce elektrické energie bez zbytečných ztrát, tj. bez přenášení zbytečného induktivního výkonu v sítích. Tarifní politika je vyhlašována v tzv. cenových rozhodnutích vydávaných Energetickým regulačním úřadem, platných standardně jeden kalendářní rok
Význam kompenzace jalové energie
Kontaktní údaje:

Ing. Pavel Kratochvíl
Žižkova 247/II
392 01 Soběslav
Czech Republic

Telefon: +420 602 190 164
E-mail: ing.kratochvil@seznam.cz
IČ: 12905143
Kontaktní formulář:Způsob vyhodnocení účiníku

V odběrných místech s měřením typu A nebo B (dálkový odečet dat a nebo pomocí ručního terminálu) se použijí 1/4 hodinové odečty činné a jalové energie z průběhových měření. Účiník je posuzován podle odběru v časovém pásmu od 6 do 10 hodin v pracovní dny. Z naměřených hodnot v daném časovém pásmu za vyhodnocované období (např.měsíc) stanoví průměrná hodnota účiníku.
Tangenta fí se vypočte jako podíl jalové energie a činné energie v daném časovém pásmu za vyhodnocované období. Z tangenty je pak dále vypočten účiník kosinus fí. Podle tabulky se pak určí percentuální přirážka k ceně elektrické energie.
Cenová přirážka je stanovena jako součin hodnot nejvyššího naměřeného 1/4 hodinového výkonu za vyhodnocované období, ceny za rezervovanou kapacitu na příslušné napěťové hladině a odpovídající hodnoty přirážky (přirážka v % podle tabulky) a jako součet ceny za použití sítí na příslušné napěťové hladině a ceny za silovou elektřinu podle následující tabulky, vynásobený odpovídající hodnotou přirážky (přirážka v % podle tabulky) a množstvím elektřiny za vyhodnocované období.
Tabulka - přirážka za nedodržení účiníku
Tabulka - klikni pro zvětšení

Ing. Pavel Kratochvíl, Žižkova 247, 392 01 Soběslav Czech Republic